Υλικό της Επιμόρφωσης

Συνοπτικός οδηγός επιμόρφωσης

Δημοσίευση βίντεο στο Youtube

Δημιουργία βιντεο με το ClipGenerator

Λήψη ενός βίντεο από το Youtube στον υπολογιστή μας

Προσθήκη υποτίτλων στο βίντεο

Δημιουργία λογαριασμού Gmail

 

 

Advertisements